Zoals besloten tijdens de najaars ALV blijft de contributie van de Noordelijke ATB Club gelijk aan die van 2022.
Voor 2023 gaat alleen de bijdrage voor basislid KNWU (een klein beetje) omhoog.
Alle bedragen kunt u vinden onder het tabblad Lidmaatschap.
De contributie zal via incasso in de eerst week van 2023 geind worden.
Mocht u vragen hebben over de contrubutie dan kunt u ze stellen aan: contributie(at)noordelijke-atb-club.nl